Νόμος 2168/93 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Έννοια όρων - Έκταση εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

 

α. όπλο: κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες, βλήματα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες, φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα.

 

Όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για επίθεση, άμυνα ή ακινητοποίηση και ιδιαίτερα:

 

α)α. Μηχανισμοί και κάθε μέσο εκτόξευσης χημικών ουσιών (SPRAY) ή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

α)β. Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.

α)γ. Μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά ή μη, και ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα ή σχοινί (νουντσάκου).

α)δ. Σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, τόξα, βαλλιστρίδες (ARBALETE), βέλη αυτών και αστυνομικές ράβδοι.

α)ε. Αντικείμενα ή μέσα που χρησιμοποιούνται για εκτόξευση ουσιών που αναφλέγονται αυτόματα ή περιέχουν αναισθησιογόνες ή ερεθιστικές χημικές ουσίες και προορίζονται για επίθεση ή άμυνα.

α)στ. Τυφέκια αλιείας (ψαροτούφεκα), που εκτοξεύουν αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο (καμάκι).

α)ζ. Συσκευές εκτόξευσης - προώθησης δικτύων για τη σύλληψη - ακινητοποίηση ζώων.

 

β. πυροβόλο όπλο: οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη, το οποίο εκτοξεύει, είναι σχεδιασμένο να εκτοξεύει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, με εξαίρεση όσα έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή για αλιεία με καμάκι, υπό τον όρο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται στις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι.

 

Ένα αντικείμενο θεωρείται ότι μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, αν έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή.

 

γ. μέρος: κάθε τμήμα ή τεμάχιο όπλου που είναι ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία αυτού ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροποποίηση του όπλου που οδηγεί σε αλλαγή κατηγορίας. Δεν θεωρούνται μέρη τα στοιχεία που δεν επιδρούν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροποποίηση του όπλου και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων.

 

δ. ουσιώδες συστατικό μέρος όπλου: η κάννη, ο σκελετός (κορμός/πλαίσιο), ο υποδοχέας, συμπεριλαμβανομένων του άνω και κάτω υποδοχέα, κατά περίπτωση, ο φορέας (μηχανισμός) κλείστρου, το βυκίο, το κινητό ουραίο ή το κλείστρο. Προκειμένου περί πυροβόλων όπλων, τα ανωτέρω, ως μεμονωμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο, στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να ενσωματωθούν.

 

ε. εξάρτημα: κάθε συμπληρωματικό αυτοτελές στοιχείο, το οποίο είναι τοποθετημένο εκ κατασκευής ή μπορεί να προσαρμοστεί στο όπλο και υποβοηθά τη χρήση του, χωρίς να είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του και ιδίως κάθε διάταξη σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη, ώστε να μειώνει τον θόρυβο που προκαλείται από τον πυροβολισμό με όπλο (σιγαστήρας), συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για τον φωτισμό του στόχου ή των σκοπευτικών του όπλου, σκοπευτικές διόπτρες όπλων, καθώς και πάσης φύσεως σκοπευτικά.

 

στ. πυρομαχικά: τα πλήρη φυσίγγια ή τα ενεργά συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του καψυλλίου, του καψυλλιωμένου κάλυκα, της προωθητικής πυρίτιδας και των βολίδων ή βλημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα όπλο, εφόσον αυτά υπόκεινται σε αυτοτελή αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται, επίσης, τα συστήματα που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς, τα επιμέρους στοιχεία αυτών (βραδύκαυστα υλικά κ.λ.π.), τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου - αερίων, καθώς και τα κάθε είδους εφόδια βολής όπλων οποιουδήποτε τύπου, που περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή γόμωση εκρηκτικής ύλης.

 

ζ. εκρηκτικές ύλες: τα στερεά ή υγρά σώματα, τα οποία από οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μεταβολή και μετατρέπονται σε αέριες μάζες με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, με αποτελέσματα βλητικά ή ρηκτικά.

 

η. εκρηκτικός μηχανισμός: κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης.

 

θ. όπλο χαιρετισμού και κρότου: όπλο που έχει κατασκευαστεί ή έχει υποστεί ειδική μετατροπή, προκειμένου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την πυροδότηση αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, για χρήσεις, όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση, εφόσον συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή περί του ότι δεν δύναται να υποστεί οποιαδήποτε μετατροπή με συνήθη εργαλεία και ότι το εσωτερικό της κάννης του έχει φραχτεί με σταθερό διάφραγμα, μη δυνάμενο να αφαιρεθεί.

 

ι. όπλο για θήρα: τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά, ημιαυτόματα όπλα και όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχουν το εσωτερικό της κάννης τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάννης τουλάχιστον 50 cm και συνολικό μήκος τουλάχιστον 1 μέτρο, σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας και κατ' εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν συνολικά μέχρι 3 φυσίγγια και δεν μπορούν να δεχθούν περισσότερα από 3 φυσίγγια.

 

ι)α. φυσίγγια όπλου για θήρα: τα φυσίγγια που πέρα από τα απαραίτητα προωθητικά υλικά, περιέχουν συγκεντρωτήρα ή βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή 1 μόνο βλήμα (μονόβολο) από μεταλλική ύλη.

 

ι)β. όπλα σκοποβολής: τα όπλα που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται τα όπλα σκοποβολής, τα οποία μπορεί να είναι και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στα σημεία 3, 4)α και 4)β της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι, τα αδειοδοτούμενα της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι, τα όπλα που προβλέπονται ως αγωνιστικός εξοπλισμός από τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Σκοποβολής, τα πυρομαχικά και η ιδιογόμωση αυτών για τη σκοποβολή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.

 

ι)γ. απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο: πυροβόλο όπλο που έχει καταστεί οριστικά ακατάλληλο προς χρήση μέσω της διαδικασίας απενεργοποίησης του Κεφαλαίου Γ', με την οποία εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη του κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπον που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου.

 

ι)δ. όπλο που χρησιμοποιείται για να δίνει σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία: συσκευή, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε να δέχεται και να πυροδοτεί μόνο αβολίδωτα φυσίγγια ή πυροτεχνικά βλήματα σηματοδοσίας, και η οποία δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης. Το καθεστώς αδειοδότησης των ως άνω συσκευών ρυθμίζεται με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 456/1976 (ΦΕΚ 277/Α/1976) Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

 

ι)ε. αεροβόλο: όπλο που λειτουργεί με συμπιεζόμενο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα, ή άλλου προωθητικού αερίου και εκτοξεύει σφαιρίδιο ή βολίδα από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη.

 

ι)στ. οπλοπώλης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, μίσθωση, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία, επισκευή, τροποποίηση ή μετατροπή όπλων ή των μερών τους και/ή στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, τροποποίηση ή μετατροπή πυρομαχικών, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει εφοδιαστεί με την αντίστοιχη άδεια.

 

ι)ζ. μεσίτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 4Α, του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

 

ι)η. παράνομη κατασκευή:

 

α) η κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή όπλων, μερών τους και πυρομαχικών χωρίς την άδεια του άρθρου 5 ή από μέρη που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομης διακίνησης,

 

β) η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και πυρομαχικών χωρίς σήμανση κατά τη στιγμή της κατασκευής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.

 

ι)θ. παράνομη διακίνηση: η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή μετακίνηση όπλων, μερών τους ή πυρομαχικών από ή προς την Ελληνική Επικράτεια, εντός ή μέσω αυτής, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 6, 11 και 26 ή χωρίς αυτά να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

κ. ιχνηλασία: η συστηματική παρακολούθηση των πυροβόλων όπλων, των ουσιωδών συστατικών μερών τους και των πυρομαχικών από τον κατασκευαστή έως τον αγοραστή, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να επικουρούνται στην ανίχνευση, διερεύνηση και ανάλυση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης.

 

κ)α. μουσείο: η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό όπλα, μέρη τους ή πυρομαχικά, για σκοπούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς και σκοπούς κληρονομιάς ή αναψυχής και που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί ή αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

κ)β. συλλέκτης: ο νόμιμος κάτοχος: α) όπλων, μερών ή πυρομαχικών που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ή β) απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων που συγκεντρώνονται και κατέχονται για σκοπούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς.

 

κ)γ. ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου: έγγραφο, το οποίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως σε πρόσωπο που καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο υποχρεούται να έχει πάντοτε στην κατοχή του το δελτίο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:

 

α. Εξομοιωτές σκοποβολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ι)β' του άρθρου 1.

 

β. Απομιμήσεις (replica) πυροβόλων όπλων, εφόσον μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα.

 

γ. Πυροβόλα όπλα που δεν λειτουργούν, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης. Η απλή αφαίρεση μερών του όπλου δεν αποτελεί ουσιώδη έλλειψη και στην περίπτωση αυτή τα όπλα θεωρούνται λειτουργικά.

 

δ. Ειδικά όπλα ή συσκευές εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου - θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφόδια βολής αυτών που χρησιμοποιούνται από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων.

 

ε. Όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

3. Τα πυροβόλα όπλα διακρίνονται σε:

 

α. αυτόματο πυροβόλο όπλο: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του.

 

β. ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του, αλλά κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του, βάλλει μόνο μία φορά.

 

γ. επαναληπτικό πυροβόλο όπλο: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου με τη βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού.

 

δ. πυροβόλο όπλο μιας βολής ανά κάννη: το πυροβόλο όπλο, το οποίο από την κατασκευή του δεν φέρει αποθήκη φυσιγγίων ή προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, πριν από κάθε βολή απαιτεί κατάλληλη χειροκίνητη γέμιση και όπλισή του και δεν μπορεί να δεχθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο περισσότερα από 1 φυσίγγια ανά κάννη.

 

ε. βραχύ πυροβόλο όπλο: το πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα 30 cm ή το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 60 cm με λεία ή ραβδωτή κάννη.

 

στ. μακρύκαννο πυροβόλο όπλο: κάθε πυροβόλο όπλο εκτός από τα βραχέα με λεία ή ραβδωτή κάννη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

4. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου:

 

α. Πυροβόλα όπλα που κατασκευάστηκαν πριν από την 01-01-1870, υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια.

 

β. Αγχέμαχα όπλα που κατασκευάστηκαν πριν από την 01-01-1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων.

 

γ. Συσκευές ειδικού τύπου και ειδικά αβολίδωτα φυσίγγια ενεργοποίησης αυτών, που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ή σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και έχουν κατασκευασθεί για τους σκοπούς αυτούς. Για τα ανωτέρω φυσίγγια εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση αντικειμένων με εκρηκτική ύλη.

 

δ. Αντικείμενα, τα οποία δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να επιδράσουν στη λειτουργία ή τροποποίηση πυροβόλων όπλων και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ένα πρόσωπο θεωρείται κάτοικος της χώρας που δηλώνεται στη διεύθυνση που αναγράφεται σε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που αναφέρει την κατοικία του και το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές ή σε οπλοπώλη ή σε μεσίτη κατά τον έλεγχο της απόκτησης ή της κατοχής του όπλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στην απόκτηση ή κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και τις δημόσιες αρχές. Δεν εφαρμόζονται επίσης στις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

7. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ως υλικό με στρατιωτικό προορισμό ορίζεται ότι είναι:

 

α. Τα όπλα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2, τα παρελκόμενά τους και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές εφαρμογές.

 

β. Τα μέσα μεταφοράς, οι φορείς και οι εκτοξευτήρες συμβατικών όπλων, που έχουν σχεδιασθεί και παραχθεί για να χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για στρατιωτικές εφαρμογές, τα παρελκόμενα τους και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

 

γ. Τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαρακτηρίζονται ως στρατιωτικός εξοπλισμός με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 

δ. Τα υλικά, η τεχνογνωσία, καθώς και η τεχνική υποστήριξη, ανεξαρτήτως του τρόπου που η τεχνολογία και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται γραπτώς (όπως μέσω συγγραμμάτων, εγχειριδίων χρήσης, εγγραφών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα) ή άυλα (όπως μέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεαντιγραφήματος, μετάδοσης μέσω ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων), τα οποία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας χαρακτηρίζονται ως είδη με στρατιωτικό προορισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.