Νόμος 2115/93 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

1. Το α και β' εδάφιο της παραγράφου 2 και το β' εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 669/1977.

2. Το άρθρο 6 του νόμου 669/1977.

3. Η παράγραφος β του άρθρου 14 του νόμου 669/1977.

4. Το άρθρο 13 του νόμου 669/1977.

5. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του νόμου 669/1977.

6. Το άρθρο 16 του νόμου 669/1977.

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 1428/1984.

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του νόμου 1428/1984.

9. Τα άρθρα 21 και 24 του νόμου 1428/1984.

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του νόμου 1428/1984.

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του νόμου 1428/1984.

12. Τα άρθρα 33 και 35 του νόμου 1428/1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.