Νόμος 1428/84 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αν διακοπεί η λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών ή μεταλλείων ή λατομείων μαρμάρων ή λατομείων βιομηχανικών ορυκτών από υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή και εξαιτίας της διακοπής αυτής δημιουργείται ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα και αφού προηγουμένως ταχθεί προθεσμία 30 ημερών για επαναλειτουργία και παρέλθει αυτή άπρακτη, με απόφαση του νομάρχη για τα λατομεία αδρανών υλικών και μαρμάρων και του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για τα μεταλλεία και βιομηχανικά ορυκτά, μπορεί να αναλαμβάνει την εκμετάλλευσή τους δημόσιος φορέας ή επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου.

 

Με άλλη απόφαση του νομάρχη ή του Υπουργού μπορεί να γίνει και αναγκαστική μίσθωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του λατομείου ή μεταλλείου, αν προηγουμένως δεν συμφωνήσουν για τη μίσθωσή του ο εκμεταλλευτής με το νέο φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.