Νόμος 2115/93 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 16 του νόμου 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει αδρανή υλικά χωρίς να έχει αποκτήσει σχετικό δικαίωμα τιμωρείται ποινικώς κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα και διοικητικώς με τις κυρώσεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 5895/1933 και με πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές που επιβάλλεται με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων. Σε περίπτωση υποτροπής η αρμόδια Αστυνομική αρχή προβαίνει:

 

α. στη σφράγιση των μόνιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου νομάρχη,

β. στην κατάσχεση του κινητού εξοπλισμού του λατομείου και των παρανόμως παραγόμενων ή μεταφερόμενων προϊόντων.}

 

2. Καταργείται το άρθρο 11 του νόμου 669/1977.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.