Νόμος 1428/84 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιτροπές, που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για τον καθορισμό λατομικών περιοχών, συνεχίζουν το έργο τους και υποβάλλουν το σχετικό πρακτικό στον αρμόδιο νομάρχη για την έκδοση της απόφασης καθορισμού λατομικών περιοχών. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

 

2. Τα ποσά των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται για την καλή εκτέλεση των όρων των συμβάσεων μισθώσεων δημόσιων λατομείων, που βρίσκονται μέσα στις λατομικές περιοχές, σε περίπτωση κατάπτωσης διατίθενται από το νομάρχη για την εκτέλεση έργων υποδομής στις λατομικές περιοχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.