Υγειονομική διάταξη 22399/70 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Της παρούσης ισχυούσης καθ' άπασαν την χώραν εξαιρείται η περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

 

Ομοίως επιτρέπεται η κατά παρέκκλισή των ως άνω Υγειονομικών διατάξεων ίδρυση νέων εγκαταστάσεων του Σταθμού Κτηνοτροφικής έρευνας Αθηνών, για τον σταυλισμό κατ' ανώτατο όριο 50 Ταύρων αναπαραγωγής εκλεκτών γαλακτοπαραγωγικών και κρεατοπαραγωγικών φυλών, επί ιδιόκτητης έκτασης 15 στρεμμάτων παραχωρηθείσης σε αυτό από την Ανώτατη Γεωπονική Σχολή και κείμενης μεταξύ της Λεωφόρου Αθηνών (πρώην Καβάλας) και Ιεράς Οδού περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας τηρούμενων ως προς την λειτουργία αυτού των λοιπών περί Βουστασίων ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν Γ1/12654/1971 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 764/Β/1971).

 

2. Οι υπ' αριθμούς [Π] Γ1/4307/1969 (ΦΕΚ 231/Β/1969) και [Π] Γ1/18464/1969 (ΦΕΚ 624/Β/1969) Υγειονομικές Διατάξεις περί προστασίας των δια την ύδρευση της Περιοχής Πρωτευούσης υδάτων κ.λ.π., ως και η υπ' αριθμόν [Π] Γ1/14863/1970 (ΦΕΚ 629/Β/1970) Υγειονομική διάταξις περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιπποστασίων διατηρούνται σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.