Υγειονομική διάταξη 22399/70 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εφαρμογή διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Την εκτέλεσιν της παρούσης ανατίθεμεν εις τις Υπηρεσίας ημών και τις αστυνομικές αρχάς.

 

2. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα εφ' όσον κατ' άλλη τινά διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.

 

3. Η παρούσα δημοσιευθήτω εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφ' η άρχεται και η ισχύς της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.