Προεδρικό διάταγμα 6/12/82 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατά το άρθρο 2 αποφάσεως του Νομάρχη.

 

2. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατά τα άρθρα 2 και 5 (παράγραφος 1) αποφάσεως του Νομάρχη.

 

3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.