Προεδρικό διάταγμα 6/12/82 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά το άρθρο 1 οικισμοί δύναται να οργανωθούν κατά ζώνες με τις ενδείξεις Α Β, Γ, που εγκρίνονται με απόφαση του Νομάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω διαδικασία κινείται και οίκοθεν από τον Νομάρχη. Η οργάνωση σε ζώνες προϋποθέτει την ύπαρξη ή την εξασφάλιση με ευθύνη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου των αναγκαίων κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, της πλατείας και των δρόμων και πεζοδρόμων κυκλοφορίας.

 

2. Η ζώνη Α περιλαμβάνει τα αυστηρά συγκροτημένο τμήμα του οικισμού. Καθορίζεται με συνεχή γραμμή σε διάγραμμα η αεροφωτογραφία κατάλληλης κλίμακας.

 

3. Η ζώνη Β καθορίζεται με συνεχή γραμμή στο ίδιο διάγραμμα, με απόσταση μέχρι 150 m από τα όρια της ζώνης Α, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους και τα υπάρχοντα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια.

 

4. Η ζώνη Γ εκτείνεται από τα όρια της ζώνης Β μέχρι το όριο των 800 μέτρων από το Κέντρο του οικισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.