Προεδρικό διάταγμα 6/12/82 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας στη ζώνη των 800 m των κατά το άρθρο 1 του παρόντος οικισμών απαιτείται πλην των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις, βεβαίωση του Κοινοτικού Συμβουλίου:

 

α) ότι το γήπεδο βρίσκεται μέσα σε ζώνη 800 m από το κέντρο του Οικισμού,

β) σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητος, ότι το γήπεδο υπήρχε με τις ίδιες διαστάσεις την 15-09-1982 και

γ) σε περίπτωση γηπέδων που δημιουργούνται κατά την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου 3, βεβαίωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.