Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 314

Άρθρο 314: Διαδικασία εκλογής Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στα κείμενα των κατωτέρω διατάξεων αυτού του Διατάγματος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, όπως ισχύουν, αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

Άρθρο 41 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 42 παράγραφος 5

Άρθρο 45

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 60 παράγραφος 2

Άρθρο 66 παράγραφος 2

Άρθρο 68

Άρθρο 75 παράγραφος 4

Άρθρο 87 παράγραφος 2

Άρθρο 91 παράγραφος 2

Άρθρο 92 παράγραφος 1

Άρθρο 138

 

2.Όπου στα κείμενα των κατωτέρω Προεδρικών Διαταγμάτων αναγράφονται:

 

α. η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

β. οι λέξεις Νομαρχιακό Κατάστημα εφεξής νοείται το κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

γ. οι λέξεις Νομαρχιακό γραφείο εκλογικών καταλόγων εφεξής νοείται το γραφείο εκλογικών καταλόγων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

δ. η λέξη Νομαρχία εφεξής νοείται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Τα Προεδρικά Διατάγματα είναι:

 

α. προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 150/1975 (ΦΕΚ 44/Α/1975) Περί καταρτίσεως οριστικών εκλογικών καταλόγων επί αναγνωρίσεως και μεταβολών δήμων και κοινοτήτων.

 

β. προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 192/1975 (ΦΕΚ 55/Α/1975) Περί καταρτίσεως προσωρινών εκλογικών καταλόγων δια τις πρώτες εκλογές των αναγνωριζομένων κοινοτήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.