Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 313

Άρθρο 313: Νομικά πρόσωπα που εκτελούν σκοπούς αποκλειστικής αρμοδιότητας δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν ιδρυθεί με οποιονδήποτε τρόπο (μεταξύ των οποίων και εκείνα που ασκούν δημοτική ή κοινοτική υπηρεσία με παραχώρηση του κράτους ενός δήμου ή μιας κοινότητας) και που ασκούν τη δραστηριότητά τους μέσα στην Περιφέρεια των δήμων ή των κοινοτήτων, για την εκτέλεση σκοπών που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων ή των κοινοτήτων αυτών, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν έως τώρα.

 

2. Τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να καταργηθούν, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Αν αφορούν περισσότερους δήμους ή κοινότητες, μπορούν να καταργηθούν εφόσον αυτό αποφασιστεί από όλα τα συμβούλια των δήμων και κοινοτήτων, στην Περιφέρεια των οποίων εκτείνεται η δράση των νομικών προσώπων. Αν πρόκειται για ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν αστική συγκοινωνία, η κατάργηση επιτρέπεται να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα, ύστερα από εξαγορά των συγκοινωνιακών και άλλων συναφών μέσων. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Συντάγματος εφαρμόζεται και σ' αυτή την περίπτωση.

 

3. Οι αποφάσεις του συμβουλίου που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εγκρίνονται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του υπουργού που τυχόν είναι καθ' ύλην αρμόδιος.

 

4. Οι δήμοι και οι κοινότητες υποκαθιστούν αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που καταργούνται κατά την παράγραφο 2, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως θα καθορισθεί ειδικότερα με το διάταγμα που θα προβλέπει την κατάργησή τους.

 

5. Τα ίδια αντικείμενα, αν τα νομικά πρόσωπα που καταργούνται είναι ιδιωτικού δικαίου, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.