Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 315

Άρθρο 315: Επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 520/1988 (ΦΕΚ 236/Α/1988) Βιβλία και στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές Επιχειρήσεις αναγράφονται:

 

α. η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο περιφερειακός διευθυντής.

 

β. οι λέξεις υπηρεσία της νομαρχίας εφεξής νοείται η υπηρεσία της περιφερειακής Διοίκησης.

 

2. Όπου στο κείμενο της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών υπ' αριθμόν 25027/1984 (ΦΕΚ 244/Β/1984) Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 έως 213 του νόμου [Ν] 1065/1980 κ.λ.π. αναγράφεται: απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εφεξής αντικαθίσταται με: πράξη του περιφερειακού διευθυντή.

 

3. Όπου στο κείμενο των άρθρων 5 και 15 του προεδρικού διατάγματος 80/1986 Ανώνυμες Εταιρείες που συνιστούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμοί, Δημοτικές ή Κοινοτικές Εταιρείες λαϊκής βάσης (ΦΕΚ 30/Α/1986) αναγράφονται:

 

α) οι λέξεις ή Νομαρχιακό Συμβούλιο, αυτές διαγράφονται.

 

β) η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο περιφερειακός διευθυντής.

 

γ) η λέξη Νομαρχία εφεξής νοείται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.