Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κοινότητες όπου υπάρχει μόνον ένα εκλογικό τμήμα, η εφορευτική επιτροπή βγάζει το αποτέλεσμα της εκλογής και το δημοσιεύει αμέσως, με τοιχοκόλληση στο κοινοτικό κατάστημα.

 

2. Σε δήμους και κοινότητες όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα, αλλά όχι περισσότερα από πέντε, εκλογικά τμήματα, οι εφορευτικές Επιτροπές συνεδριάζουν μετά το τέλος της διαλογής στην έδρα του δήμου ή της κοινότητας και, σύμφωνα με τα πρακτικά της ψηφοφορίας των τμημάτων, βγάζουν το γενικό αποτέλεσμα, που δημοσιεύεται αμέσως, με τοιχοκόλληση, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.

 

3. Στους δήμους και στις κοινότητες όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στέλνουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, αν πρόκειται για δήμο και στον ειρηνοδίκη αν πρόκειται για κοινότητα. Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου ή της κοινότητας, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης καταρτίζει πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και βγάζει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου.

 

4. Οι εφορευτικές Επιτροπές και ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης γνωστοποιούν αμέσως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο νομάρχη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.