Προεδρικό διάταγμα 31/90 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κανείς δεν μπορεί να ασκεί υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας, ούτε να χειρίζεται ή να ενεργεί τη συντήρηση κάθε κινητού ή μεταθετού μηχανήματος ή μηχανήματος επί αυτοκινήτου με κινητήρα θερμική μηχανή ισχύος από 17 hp και πάνω (όσον αφορά τα μηχανήματα που αναφέρονται στις 12 ομάδες του άρθρου 2 παράγραφος 1 και συνολική ισχύ των ηλεκτροκινήτων (motor) από 15 hp και πάνω (όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα των 5 ομάδων του άρθρου 2, παράγραφος 2) εάν δεν είναι εφοδιασμένος με αντίστοιχη άδεια μηχανοδηγού - χειριστού που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.

 

2. Προκειμένου για μηχανήματα ή συγκρότημα μηχανημάτων ισχύος πάνω από 800 hp, την υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας και τη συντήρησή τους ασκούν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 1 του νόμου 6422/1934 Διπλωματούχοι Μηχανικοί.

 

3. Προκειμένου για μηχάνημα ισχύος πάνω από 300 hp εκτός από το μηχανοδηγό - χειριστή, απαιτείται για την επίβλεψη της λειτουργίας της κινητήρας θερμικής μηχανής και μηχανοδηγός κινητήριας μηχανής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

4. Προκειμένου για ηλεκτροκίνητο εν όλω ή εν μέρει μηχάνημα γα την επίβλεψη της λειτουργίας και τη συντήρησή του πρέπει να χρησιμοποιείται προσωπικό εφοδιασμένο με ανάλογη άδεια ειδικότητας ηλεκτρολόγου που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας εφόσον για την εγκατάσταση απαιτείται άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.