Νόμος 6422/1934 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ελευθέρα άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού επιτρέπεται, διατηρουμένων εν ισχύι των σχετικών διατάξεων του νόμου [Ν] 5334/1932, εφόσον και καθόσον ούτος ισχύει, μόνον:

 

α) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

β) Εις τους κεκτημένους δίπλωμα Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών ετέρων ειδικοτήτων και που ευδοκίμως ασχολήθηκαν εις την Μηχανολογία, την Ηλεκτρολογία και την Ναυπηγία, εφόσον αυτοί είναι εγγεγραμμένοι μέχρι της 31-12-1930 εις εν των Τμημάτων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 

γ) Εις τους μέχρι της ισχύος του παρόντος διπλωματούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και επί οκταετία ασκήσαντας το επάγγελμα του επιστήμονα Μηχανικού-Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού, ως και εις τους επί δεκαπενταετία τουλάχιστον μέχρι της ισχύος του παρόντος ασκήσαντας αποδεδειγμένως το επάγγελμα του επιστήμονα Μηχανικού Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού ως προϊστάμενοι τεχνικών υπηρεσιών σοβαρών Εταιρειών, απασχολούμενοι εις σχετικές εργασίας, εφόσον επί των προσαγομένων υπό του ενδιαφερομένου στοιχείων υπάρξει σύμφωνη γνώμη της Ανωτάτης Σχολής Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.