Προεδρικό διάταγμα 31/90 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 κινητά και μεταθετά μηχανήματα εκτελέσεως τεχνικών έργων, που λειτουργούν με κινητήρες εσωτερικής καύσεως (θερμικούς) διακρίνονται σε 12 Ομάδες από Α' έως και ΙΒ'.

 

α) Στην Α' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Οι εκσκαφείς όλων των τύπων και εξαρτήσεων (πλην της τσάπας) οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας (πλην ηλεκτροκινήτων).

 

2. Οι βυθοκόροι παντός τύπου.

 

3. Οι πασσαλομπήχτες παντός τύπου.

 

β) Στη Β' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

Οι τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα JCB και παρεμφερών τύπων.

 

γ) Στη γ' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Οι γερανοί μεταθετοί και σταθεροί παντός τύπου οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκινήτων).

 

2. Τα γερανοφόρα μηχανήματα παντός τύπου.

 

3. Τα γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των 3 ton.

 

4. Οι αντλίες (πρέσες) εκτοξεύσεως ετοίμου σκυροδέματος και άλλων υλικών.

 

5. Τα καλαθοφόρα οχήματα συντηρήσεως - εξυπηρετήσεως ηλεκτρικών εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρουμένων εργασιών.

 

6. Τα τρυπανοφόρα οχήματα - μηχανήματα εμφυτεύσεως και στηρίξεως στηλών Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λ.π.

 

Ως και όλα τα παρεμφερή και που ομοιάζουν με τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανήματα οχήματα των ομάδων Α', Β' και Γ'.

 

δ) Στη Δ' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Τα μηχανήματα διανοίξεως στοών - γαλαριών (αρουραίοι) τύπου ΤΖΑΜΠΟ, ΑΛΠΙΝΕ και λοιπών Τύπων.

 

2. Τα μηχανήματα εκσκαφής και φορτώσεως στα υπόγεια έργα μεταλλείων, ιπποδυνάμεως άνω των 200 hp παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας, ως και τα παρεμφερή και που ομοιάζουν με τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανήματα της Δ' Ομάδας.

 

ε) Στην Ε' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Οι μπουλντόζες: προωθητήρες γαιών παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας.

 

2. Οι τορναντόζες παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας.

 

3. Οι φορτωτές αλυσότροχοι και ελαστιχοφόροι παντός τύπου.

 

4. Οι αποξέστες γαιών Scraper, Tornbull και λοιπών τύπων.

 

στ) Στη ΣΤ' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Τα βαρέα οχήματα - μηχανήματα μεταφοράς και σειραδοποίησης γαιωδών υλικών κ.λ.π. τύπων Caterpillar, Bottom - Dump, Coal - Haulers, Earth - Wagon και λοιπών τύπων.

 

2. Τα βαρέα οχήματα μηχανήματα μεταφοράς και εναποθέσεως πέτρινων όγκων και παρόμοια, ιπποδύναμης μεγαλύτερης των 300 hp.

 

(ζ) Στη Ζ' Ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Τα Grader: διαμορφωτές γαιών, οδών και διανοίξεως χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου.

 

2. Οι φρέζες: μηχανήματα εκσκαφής και αποξέσεως παλαιάς ασφάλτου.

 

3. Τα Finisher: μηχανήματα ασφαλτοστρώσεως.

 

4. Τα μηχανήματα πλαγίας εκσκαφής και διαμορφώσεως πρανών τύπου Rotex και λοιπών τύπων.

 

Ως και τα παρεμφερή και που ομοιάζουν με τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανήματα της Ζ' ομάδας.

 

η) Στην Η' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

Τα γεωτρύπανα παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτά σε ξηρά ή σε θάλασσα.

 

θ) Στη Θ' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Οι οδοστρωτήρες παντός τύπου.

 

2. Τα στατικά και δονητικά μηχανήματα συμπυκνώσεως εδαφών.

 

3. Οι ανακυκλωτές παλαιάς και νέας ασφάλτου.

 

4. Οι προθερμαντήρες θερμάνσεως παλαιάς ασφάλτου.

 

5. Οι ασφαλτοκόπτες: μηχανήματα κοπής παλαιάς ασφάλτου και πεζοδρομίων τύπου Arrow και λοιπών τύπων.

 

6. Τα πισσωτικά μηχανήματα εμποτισμού ασφάλτου τύπου Federal και λοιπών τύπων.

 

Ως και τα παρεμφερή και που ομοιάζουν με τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανήματα της Θ' ομάδας.

 

ι) Στην Ι' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Τα μηχανικά σάρωθρα (σκούπες) παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας.

 

2. Τα ειδικά οχήματα - μηχανήματα καθαρισμού αεροδρομίων από τα κατάλοιπα των ελαστικών των αεροσκαφών δια πιέσεως νερού και αέρος.

 

3. Τα μηχανήματα σημάνσεως - διαγραμμίσεως οδών και αεροδρομίων.

 

4. Τα εκχιονιστικά οχήματα - μηχανήματα παντός τύπου.

 

5. Τα οχήματα - μηχανήματα διαστρώσεως αλατιού (αλατιέρες) οδών και αεροδρομίων.

 

Ως και όλα τα παρεμφερή και που ομοιάζουν με τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανήματα της Ι' ομάδας.

 

ι)α) Στην ΙΑ' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Τα ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (Clark) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκινήτων).

 

2. Τα οχήματα - μηχανήματα φορτοεκφορτώσεως και γενικής εξυπηρετήσεως αεροσκαφών, μετά ή άνευ ανυψωμένου δαπέδου, παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας τύπων ΧΑΙΛΟΤΕΡ, FΜG και λοιπών τύπων.

 

3. Οι ελκυστήρες παντός τύπου (πλην των γεωργικών).

 

4. Οι αυτοκινούμενοι αεροσυμπιεστές άνευ φορτωτικού κλάδου τύπου Stager, Unimog και λοιπών τύπων.

 

5. Τα ειδικά μηχανήματα αναβατώρες - πυλώνες φορτοεκφορτώσεως χύμα καρπών, αποσκευών και άλλων χύμα υλικών και αντικειμένων.

 

Ως και τα παρεμφερή και που ομοιάζουν με τα παραπάνω αναφερόμενα μηχανήματα της ΙΑ' ομάδας.

 

ι)β) Στην ΙΒ' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Τα μηχανήματα εκσκαφών και φορτώσεως στα υπόγεια έργα μεταλλείων ισχύος μέχρι 200 hp (πλην των ηλεκτροκινήτων).

 

2. Τα διατρητικά μηχανήματα καθέτου, οριζόντιας και πλαγίας διατρήσεως τύπου ΒΑΓΓΟΝΝΤΡΗΛ και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκινήτων).

 

3. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ηλεκτροκίνητα μηχανήματα διακρίνονται σε 5 ομάδες από Α' μέχρι και Ε' :

 

α) Στην Α' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Οι μεγάλοι ηλεκτροκίνητοι εκσκαφείς (αποθέτες - απολύτες) και (ταινιόδρομοι) της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, αποκαλύψεως και εξορύξεως λιγνίτη και λοιπών υλικών τύπου (ΚΡΟΥΠ) και λοιπών τύπων.

 

2. Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα διανοίξεως στοών - γαλαριών (αρουραίοι) παντός τύπου, καθώς και τα παρεμφερή και που ομοιάζουν με τα παραπάνω μηχανήματα της Α' ομάδας.

 

β) Στην β' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Οι ηλεκτροκίνητοι περιστρεφόμενοι γερανοί κινητοί και σταθεροί παντός τύπου.

 

2. Οι ηλεκτροκίνητοι οικοδομικοί γερανοί παντός τύπου.

 

3. Οι πλωτοί ηλεκτροκίνητοι γερανοί παντός τύπου.

 

γ) Στη Γ' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

Οι ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες με αιωρούμενη καμπίνα χειριστηρίου ή με χειριστήριο από εδάφους παντός τύπου.

 

δ) Στη Δ' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Οι σταθεροί γερανοί τροφοδοτήσεως υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος και άλλων οδοποιητικών και οικοδομικών υλικών παντός τύπου (ΕΛΜΠΑ) και λοιπών τύπων.

 

2. Τα ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (Clark) παντός τύπου.

 

ε) Στην Ε' ομάδα περιλαμβάνονται:

 

1. Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα (αναβατώρες - πυλώνες) φορτοεκφορτώσεως, χύμα καρπών και άλλων χύμα υλικών παντός τύπου.

 

2. Τα ηλεκτροκίνητα ιατρικά μηχανήματα τύπου Wagon - Drill και λοιπών τύπων.

 

3. Οι ηλεκτροκίνητες ανυψωτικές πλατφόρμες, καθώς και τα παρεμφερή με τα παραπάνω αναφερόμενα ηλεκτροκίνητα των ομάδων Β', Γ', Δ' και Ε' μηχανήματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.