Προεδρικό διάταγμα 30/4/83

ΠΔ 30-04-1983: Παράταση αναστολή οικοδομικών εργασιών σε περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-04-1984: Παράταση αναστολή οικοδομικών εργασιών σε περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς (Αττικής), (ΦΕΚ 147/Δ/1983), 12-05-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 85Α.

 

2. Το άρθρο 19 (παράγραφος 7) του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 155/A/1929) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος α του από 06-04-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 81/Δ/1971) που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 128 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 124/A/1973).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 150/1983 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Την υπ' αριθμόν 225/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 30-04-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.