Προεδρικό διάταγμα 28/5/87

ΠΔ 28-05-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Λόφος Βελισάριου, Κιάφα - Νέα Συράκο, Λασπότοπος, Βελισάριος και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Βοτανικός - Τμήμα Στρατοπέδου Βελισάριου και Βρυσούλα του δήμου Ιωαννιτών (νομού Ιωαννίνων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-05-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Λόφος Βελισάριου, Κιάφα - Νέα Συράκο, Λασπότοπος, Βελισάριος και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Βοτανικός - Τμήμα Στρατοπέδου Βελισάριου και Βρυσούλα του δήμου Ιωαννιτών (νομού Ιωαννίνων), (ΦΕΚ 635/Δ/1987), 03-07-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 11 (παράγραφος 5).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 (παράγραφος 1), 9, 14 (παράγραφος 3), 16 και 34 (παράγραφος 1).

 

5. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της πόλης των Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, των οικισμών Βελισάριου - Πεντέλης - Τσιφλικόπουλου, κοινότητας Σταυρακίου και του οικισμού Εξοχής κοινότητας Περάματος (ΦΕΚ 58/Δ/1987).

 

6. Την υπ' αριθμόν 16221/531/1987 απόφαση Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Λόφος Βελισάριου, Κιάφα - Νέο Συράκο, Λασπότοπος, Βελισάριος, Βοτανικός - Τμήμα Στρατοπέδου Βελισάριου, Βρυσούλα του δήμου Ιωαννιτών (Νομού Ιωαννίνων).

 

7. Την υπ' αριθμόν 14430/530/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Βοτανικός - Τμήμα Στρατοπέδου Βελισάριου και Βρυσούλα του δήμου Ιωαννιτών (Νομού Ιωαννίνων).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 222/1983, 53/1986 και 211/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννιτών.

 

9. Την υπ' αριθμόν 20/15-09-1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Ιωαννίνων.

 

10. Την υπ' αριθμόν 95/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-05-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.