Νόμος 1337/83

Ν1337/1983: Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1337/1983: Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 33/Α/1983), 14-03-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Επεκτάσεις σχεδίων πόλεων

 

Άρθρο 1: Περιοχές επεκτάσεων - πολεοδομικές ενότητες

Άρθρο 2: Γενικό πολεοδομικό σχέδιο

Άρθρο 3: Εκπόνηση και έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου

Άρθρο 4: Αναστολή οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 5: Συνέπειες του γενικού πολεοδομικού σχεδίου

Άρθρο 6: Πολεοδομική μελέτη

Άρθρο 7: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 8: Εισφορά σε γη

Άρθρο 9: Εισφορά σε χρήμα

Άρθρο 10: Ζώνες ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού

Άρθρο 11: Ζώνες ειδικής ενίσχυσης και ζώνες ειδικών κινήτρων

Άρθρο 12: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 13: Υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού τμημάτων σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του 1923

Άρθρο 14: Πόροι - οικονομική ενίσχυση

 

Κεφάλαιο Β: Αυθαίρετες κατασκευές

 

Άρθρο 15: Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων

Άρθρο 16: Ένταξη αυθαιρέτων σε πολεοδομικά σχέδια

Άρθρο 17: Νέα αυθαίρετα

Άρθρο 18: Ειδική εισφορά αυθαιρέτου

Άρθρο 19: Αναπροσδιορισμός προστίμων

Άρθρο 20: Αυθαίρετα του νόμου 720/1977

Άρθρο 21: Εξαίρεση στάσιμων οικισμών

Άρθρο 22: Κύρωση αποφάσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Διάφορες άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 23: Προστασία ακτών

Άρθρο 24: Δρόμοι προς ακτές

Άρθρο 25: Οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα

Άρθρο 26: Θέσεις κτιρίων δημόσιων ή κοινωφελών σκοπών εκτός σχεδίου

Άρθρο 27: Σχετικές φορολογικές διαρρυθμίσεις

Άρθρο 28: Κοινόχρηστοι χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων

Άρθρο 29: Ζώνες οικιστικού ελέγχου

Άρθρο 30: Πολεοδομική επιτροπή γειτονιάς

Άρθρο 31: Ειδικές αμοιβές τεχνικών

Άρθρο 32: Απαλλοτριώσεις και διαμορφώσεις παραδοσιακών κτιρίων

Άρθρο 33: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 34: Μεταβίβαση της εισφοράς του ΚΗ ψηφίσματος

Άρθρο 35: Καρδιοχειρουργικό κέντρο

Άρθρο 36: Ανάκληση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

Άρθρο 37: Παλιά ρυμοτομικά σχέδια στεγαστικής αποκατάστασης

Άρθρο 38: Ρυμοτομικά σχέδια αγροτικών οικισμών

Άρθρο 39: Απαλλαγή από εισφορά αυθαίρετου κτιρίου Δημοσίου κ.λ.π.

Άρθρο 40: Επιχώσεις και αστικό πράσινο

Άρθρο 41: Οικογενειακή στέγη

Άρθρο 42: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί - δεύτερη κατοικία μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου

Άρθρο 43: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα 12-03-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.