Νόμος 1512/85

Ν1512/1985: Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1512/1985: Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών, (ΦΕΚ 4/Α/1985), 11-01-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατώτερο υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

 

Άρθρο 1: Υποχρεώσεις ιδιοκτητών για τη συντήρηση ακινήτων

Άρθρο 2: Ρυμοτομικό σχέδιο οικισμών σε δασικές εκτάσεις

Άρθρο 3: Καθορισμός χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων εκτάσεων

Άρθρο 4: Τήρηση κτηματογραφικών στοιχείων

Άρθρο 5: Κίνητρα - ηθικές αμοιβές

Άρθρο 6: Κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Συμπλήρωση στο νόμο 1337/1983 και λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 9: Σύνδεση οικοδομών με τα δίκτυα κ.λ.π.

Άρθρο 10: Ειδικοί γραμματείς

Άρθρο 11: Κύρωση αποφάσεων

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-01-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.