Προεδρικό διάταγμα 24/4/85c

ΠΔ 24-04-1985: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της πυκνοδομημένης περιοχής Αγίας Τριάδας - Καλλιθέας του Δήμου Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-04-1985: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της πυκνοδομημένης περιοχής Αγίας Τριάδας - Καλλιθέας του Δήμου Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 203/Δ/1985), 08-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5) και 43 (παράγραφος 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 110/1984 και 136/1984 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 2638/153/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 13/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 68634/2883/1984 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της περιοχής Αγίας Τριάδας - Καλλιθέας του Δήμου Ιωαννίνων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 15/1984 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, του νομού Ιωαννίνων..

 

8. Την υπ' αριθμόν 727/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε :

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-04-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.