Προεδρικό διάταγμα 24/4/85c - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοδομήσιμων χώρων χώρων με τα στοιχεία (ΟΤ) καθορίζονται ως κάτωθι:

 

1. Οικοδομικό σύστημα των πτερύγων.

 

2. Ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 14 m.
Ελάχιστο βάθος 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 250 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο οικόπεδα υφιστάμενα κατά την 10-03-1982 ημερομηνία που καθορίζεται με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 απομειούμενα λόγω ρυμοτομίας από την εφαρμογή του άρθρου 1 του παρόντος θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν διαστάσεις:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m.
Ελάχιστο βάθος 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.

 

4. Οικόπεδα προκύπτοντα από την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων της παραπάνω παραγράφου 3.

 

5. Ποσοστό καλύψεως 60% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

6. α) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο ύψος 8.5 m. Στο ύψος αυτό περιλαμβάνεται και το ύψος της στέγης η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική. Η στέγη κατασκευάζεται μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και πριν από τη συνέχιση των υπολοίπων εργασιών.

 

β) Το μέγιστο ύψος στο χαμηλότερο σημείο του κτιρίου, όταν το έδαφος είναι κεκλιμένο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.

 

γ) Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση ανεγέρσεως καταστημάτων στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 10 m ανεξάρτητα από την κλίση του εδάφους. Στο ύψος αυτό περιλαμβάνεται και το ύψος της στέγης. Σαν αφετηρία μέτρησης του ύψους λαμβάνεται η στάθμη της οδού.

 

δ) Σε περίπτωση χορήγησης άδειας οικογενειακής στέγης δεν επιτρέπεται παρέκκλιση των ως άνω καθοριζομένων υψών στην περιοχή.

 

7. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.