Προεδρικό διάταγμα 1/3/04

ΠΔ 01-03-2004: Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-03-2004: Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας, (ΦΕΚ 254/Δ/2004), 05-03-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 (περίπτωση β), 10 (παράγραφοι 1)α, β και 3)α), 11 (παράγραφος 3), 152 (παράγραφος 5), 160, 161 (παράγραφος 1) και 162 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κωδικοποίηση Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωση ε του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Την 2/2002 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου.

 

6. Τις 157/1996 και 74/2002 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αλίμου.

 

7. Την 8/2002 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ελληνικού.

 

8. Τις 326/2001 και 90/2002 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας.

 

9. Τις 1/2002 και 15/2002 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Βούλας.

 

10. Την 13/2002 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Βουλιαγμένης.

 

11. Την 9/2002 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Βάρης.

 

12. Την 29/2002 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Κρωπίας.

 

13. Την 2/2002 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής.

 

14. Τις 1/2001 (συνεδρία 15), 5/2002 (συνεδρία 25) και 5/2002 (συνεδρία 31) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Τις 371/2003 και 75/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Περιοχές με στοιχείο 1

Άρθρο 3: Περιοχές με στοιχείο 2

Άρθρο 4: Περιοχές με στοιχείο 3

Άρθρο 5: Περιοχές με στοιχείο 4

Άρθρο 6: Περιοχές με στοιχείο 5

Άρθρο 7: Περιοχές με στοιχείο 6

Άρθρο 8: Περιοχές με στοιχείο 7

Άρθρο 9: Περιοχές με στοιχείο 8

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 01-03-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.