Νόμος 2081/92

Ν2081/1992: Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1712/1982 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2081/1992: Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1712/1982 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 154/Α/1992), 10-09-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Έννοια, σκοπός, μέλη

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες

Άρθρο 3: Οργάνωση Επιμελητηρίων

Άρθρο 3Α: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 3Β: Διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 3Γ: Εκλογές

Άρθρο 3Δ: Πρόεδρος Επιμελητηρίου

Άρθρο 3Ε: Διοικητική Επιτροπή

Άρθρο 3ΣΤ: Αναπλήρωση και έκπτωση μελών διοικητικού συμβουλίου και διοικητικής επιτροπής

Άρθρο 3Ζ: Προσωπικό Επιμελητηρίων

Άρθρο 3Η: Διοικητικός προϊστάμενος

Άρθρο 3Θ: Γραφεία εξωτερικού

Άρθρο 4: Οικονομικά θέματα

Άρθρο 5: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Άρθρο 6: Επιμελητήρια εξωτερικού

Άρθρο 7: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 19: Συμπλήρωση και τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του νόμου 1929/1991

Άρθρο 21

Άρθρο 24

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις σχετικές με την εκτέλεση Κοινοτικών Προγραμμάτων

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-09-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.