Προεδρικό διάταγμα 16/8/05 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1035/Δ/1987) προστίθεται παράγραφος 9)α ως εξής:

 

{α. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή και η επέκταση των υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εκτός του περιγράμματος κάλυψης των κτιρίων.

 

Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται:

 

Ι. Τα οικόπεδα που αναφέρονται στις παραγράφους Α.2.2, Α.2.4 και Α.2.5 του άρθρου 3 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1035/Δ/1987), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 06-09-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 517/Δ/1990) και από 23-07-1994 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 837/Δ/1994).

 

II. Τα οικόπεδα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της 2476/5701/1999 απόφασης (ΦΕΚ 800/Δ/1999) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

III. To οικόπεδο του Ιδρύματος Χατζηκώνστα, όπως αυτό περιγράφεται στην 84169/5981/1993 απόφαση (ΦΕΚ 1108/Δ/1993) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

β. Επιβάλλεται η αποτύπωση στο τοπογραφικό διάγραμμα, που υποβάλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, της κατάστασης (συμπεριλαμβανομένης και της βλάστησης) του κοινόχρηστου χώρου που υπάρχει στο πρόσωπο του κάθε οικοπέδου. Στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες από την αρχιτεκτονική μελέτη είσοδοι πεζών και οχημάτων στο οικόπεδο επιφέρουν την καταστροφή σημαντικής βλάστησης, η οποία κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας πρέπει να διατηρηθεί, επιβάλλεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η τοποθέτηση των εισόδων αυτών σε άλλη θέση του οικοπέδου κατά τρόπο που να αποτρέπεται η καταστροφή της βλάστησης αλλά και να μην παρεμποδίζεται η δυνατότητα δόμησης των οικοπέδων, εφόσον πάντως οι λοιποί όροι δόμησης το επιτρέπουν.

 

Της παραπάνω υποχρέωσης εξαιρούνται τα τοπογραφικά διαγράμματα που αφορούν την έκδοση οικοδομικής άδειας για τα κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν προ της 23-08-1977 και τα οποία έχουν ελάχιστο πρόσωπο από 6 μέχρι 15 m.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.