Προεδρικό διάταγμα 6/9/90

ΠΔ 06-09-1990: Τροποποίηση και συμπλήρωση των ακολούθων προεδρικών διαταγμάτων α) από 12-02-1982 Χαρακτηρισμός τμήματος του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής) ως παραδοσιακού, κτιρίων που βρίσκονται μέσα σε αυτό ως διατηρητέων και αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του (ΦΕΚ 180/Δ/1982) και β) από 28-09-1987 Χαρακτηρισμός τμήματος του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής) ως παραδοσιακού, αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης, και καθορισμός ειδικών χρήσεων γης του παραδοσιακού τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς (ΦΕΚ 1035/Δ/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-09-1990: Τροποποίηση και συμπλήρωση των ακολούθων προεδρικών διαταγμάτων α) από 12-02-1982 Χαρακτηρισμός τμήματος του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής) ως παραδοσιακού, κτιρίων που βρίσκονται μέσα σε αυτό ως διατηρητέων και αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του (ΦΕΚ 180/Δ/1982) και β) από 28-09-1987 Χαρακτηρισμός τμήματος του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής) ως παραδοσιακού, αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης, και καθορισμός ειδικών χρήσεων γης του παραδοσιακού τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς (ΦΕΚ 1035/Δ/1987), (ΦΕΚ 517/Δ/1990), 21-09-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Την 316/1989 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

 

4. Την 6/1990 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Την 379/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-09-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.