Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παρακάτω αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου:

 

α) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής

 

β) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

γ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

 

δ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

 

ε) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αιγαίου

 

στ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης

 

ζ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης

 

η) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και

 

θ) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

 

2. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, με έδρα την Αθήνα, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, Λέσβου, Χίου, Σάμου Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

 

β) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Αττικής, με έδρα την Λυκόβρυση\Αττικής και περιφέρεια δικαιοδοσίας τις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, Λέσβου, Χίου, Σάμου Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

 

γ) Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων, με έδρα την Αθήνα και περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα.

 

δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αττικής, με έδρα την Αθήνα.

 

ε) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας, με έδρα τη Λυκόβρυση\Αττικής και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Κρήτης, Πελοποννήσου και τις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Πειραιώς, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φωκίδας

 

στ) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Αθηνών, με έδρα την Αθήνα και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων και τις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Πειραιώς, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φωκίδας.

 

ζ) Τμήμα Κτηνιατρικής Αττικής με έδρα την Αθήνα, το οποίο και συγκροτείται από τα παρακάτω Γραφεία:

 

α)α)α) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου Λιμένα Πειραιώς

β)β)β) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με έδρα τον αερολιμένα Αθηνών.

γ)γ)γ) Ελέγχου αλιευτικών προϊόντων Αερολιμένα Αθηνών

 

η) Τμήμα Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών, με έδρα την Αθήνα και με περιοχή δικαιοδοσίας τις περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

 

3. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και Γραφείο:

 

α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, με έδρα το Βόλο και με περιφέρεια δικαιοδοσίας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Λάρισας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

 

β) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια δικαιοδοσίας Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Λάρισας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

 

γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα.

 

δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο.

 

ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα.

 

στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Καρδίτσας, με έδρα τη Καρδίτσα.

 

ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία.

 

η) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα.

 

θ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Βοιωτίας, με έδρα την Λειβαδιά.

 

ι) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα, στο οποίο υπάγεται και το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι.

 

ι)α) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια δικαιοδοσίας του τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ιονίων νήσων και τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

 

ι)β) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια δικαιοδοσίας του τις περιφέρειες Θεσσαλίας, και τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

 

ι)γ) Γραφείο Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας, με έδρα την Λάρισα και με περιοχή δικαιοδοσίας τις περιφέρειες: Θεσσαλίας, Ηπείρου και την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

 

4. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Λευκάδας.

 

β) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα.

 

γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα.

 

δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Άρτας, με έδρα την Άρτα.

 

ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα.

 

στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Πρέβεζας, με έδρα τη Πρέβεζα.

 

ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Φλώρινας, με έδρα το Αμύνταιο.

 

η) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη.

 

θ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Καστοριάς, με έδρα τη Καστοριά.

 

ι) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά.

 

ι)α) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα και με περιφέρεια δικαιοδοσίας την περιφέρεια Ηπείρου.

 

ι)β) Τμήμα Κτηνιατρικής Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα, το οποίο και συγκροτείται από τα παρακάτω Γραφεία: αα)α) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Κακαβιάς Νομού Ιωαννίνων, με έδρα την Κακαβιά\Ιωαννίνων.

 

β)β)β) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Νέου Καυκάσου Νομού Φλώρινας, με έδρα το Νέο Καύκασο Φλώρινας.

 

γ)γ)γ) Υδροβιολογικός Σταθμός Ιωαννίνων, με έδρα το Χάνι Τερόβου Ιωαννίνων.

 

δ)δ)δ) Υδροβιολογικός Σταθμός Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα.

 

ε)ε)ε) Υδροβιολογικός Σταθμός Άρτας, με έδρα το Ψαθοτόπι Άρτας.

 

5. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και Γραφείο:

 

α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου, με έδρα το Ναύπλιο και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τους Νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας.

 

β) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

 

γ) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με έδρα το Ξυλόκαστρο\Κορινθίας.

 

δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κορινθίας, με έδρα το Βέλλο\Κορινθίας.

 

ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη.

 

στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο.

 

ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα.

 

η) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη.

 

θ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα.

 

ι) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ηλείας, με έδρα τον Πύργο.

 

ι)α) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Αγρίνιο.

 

ι)β) Αγροτικής Ανάπτυξης Ιονίου με έδρα την Κέρκυρα, το οποίο και συγκροτείται από τα παρακάτω Γραφεία:

 

α)α)α) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα.

β)β)β) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λευκάδας, με έδρα τη Λευκάδα.

γ)γ)γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι.

δ)δ)δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ζακύνθου, με έδρα τη Ζάκυνθο.

 

ι)γ) Γραφείο Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου Αστακού\Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τον Αστακό.

 

6. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Δωδεκανήσων, με έδρα τη Ρόδο.

β) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κυκλάδων, με έδρα τη Νάξο.

γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Σάμου, με έδρα τη Σάμο.

ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Χίου, με έδρα τη Χίο.

 

7. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο\Κρήτης και περιφέρεια δικαιοδοσίας τους Νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου.

 

β) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου.

 

γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Χανίων, με έδρα τα Χανιά

 

δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο.

 

ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο\Λασιθίου.

 

στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο.

 

8. Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θέρμη\Θεσσαλονίκης και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Φλώρινας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών.

 

β) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας, με περιφέρεια δικαιοδοσίας τους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

 

γ) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο διαρθρώνεται εσωτερικά με τη συγκρότηση Γραφείου Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.

 

δ) Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και με περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα.

 

ε) Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών, με έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης και με περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα.

 

στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Σερρών, με έδρα τις Σέρρες.

 

η) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ημαθίας, με έδρα την Αλεξάνδρεια.

 

θ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς.

 

ι) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη.

 

ι)α) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Χαλκιδικής, με έδρα τα Νέα Μουδανιά\Χαλκιδικής.

 

ι)β) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Πέλλας, με έδρα τα Γιαννιτσά\Πέλλας.

 

ι)γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Καβάλας, με έδρα τη Καβάλα.

 

ι)δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Δράμας, με έδρα τη Δράμα.

 

ι)ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ξάνθης, με έδρα τη Ξάνθη.

 

ι)στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή.

 

ι)ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο οποίο υπάγεται και το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα.

 

ι)η) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

ι)θ) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης και περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας,

 

κ) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Δράμας, με έδρα τα Δράμα και περιοχή δικαιοδοσίας την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. και) Τμήμα Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που συγκροτείται από τα παρακάτω Γραφεία:

 

α)α)α) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου λιμένα Θεσσαλονίκης

β)β)β) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου αερολιμένα Μακεδονία Θεσσαλονίκης

γ)γ)γ) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Ευζώνων και σιδηροδρομικού άξονα Ειδομένης Νομού Κιλκίς, με έδρα τους Ευζώνους\Κιλκίς.

δ)δ)δ) Υδροβιολογικός Σταθμός Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα.

 

κ)β) Τμήμα Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης με έδρα τους Κήπους Έβρου που συγκροτείται από το Γραφείο Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Κήπων - Πέπλου Νομού Έβρου, με έδρα τους Κήπους\Έβρου.

 

κ)γ) Τμήμα Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με περιοχή δικαιοδοσίας την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και στο οποίο υπάγονται τα Γραφεία:

 

α)α)α) Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Δράμας, με έδρα τη Δράμα και με περιοχή δικαιοδοσίας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

β)β)β) Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Σερρών, με έδρα τις Σέρρες και με περιοχή δικαιοδοσία τις περιφερειακές ενότητες Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας και Πέλλας

 

9. Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, με έδρα την Αγία Παρασκευή και με περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:

 

α) Τμήμα Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας μαστού

β) Τμήμα Παρασιτολογίας - Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών

γ) Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων

δ) Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών

ε) Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων

στ) Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών

ζ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας

η) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως

θ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

ι) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου

ια) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών

ιβ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου

ιγ) Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων, Πειραματόζωων και Τεχνητής Σπερματέγχυσης

ιδ) Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας

ιε) Γραφείο Παρασκευαστήριου

ι)στ) Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό

 

10. Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με περιοχή δικαιοδοσίας τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:

 

α) Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών, Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών λοιπών υδάτων

 

β) Τμήμα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού και Φυσικοχημικού Ελέγχου Τροφίμων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών και Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων.

 

γ) Τμήμα Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων και Βρουκελλώσεων

 

δ) Τμήμα Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσημάτων και Μ.Σ.Ε

 

ε) Τμήμα Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης

 

στ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων

 

ζ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας με έδρα την Καβάλα, το οποίο διαρθρώνεται εσωτερικά με τη συγκρότηση Γραφείου Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κομοτηνής με έδρα την Κομοτηνή

 

η) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

 

θ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας

 

ι) Γραφείο Μοριακής Διάγνωσης Νοσημάτων Πτηνών και μελισσών

 

ι)α) Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής και Παρασιτολογίας

 

ι)β) Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας

 

ι)γ) Γραφείο Παρασκευαστήριου

 

ι)δ) Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.