Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1) Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

α)α) Η αντιμετώπιση θεμάτων που ανάγονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

β)β) Η σταθερή ενημέρωση σχετικά με: τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την αγροτική πολιτική, την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις της, την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, τις δράσεις που αναπτύσσουν εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου, τις απαντήσεις συναρμόδιων Υπουργείων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις ομιλίες της πολιτικής ηγεσίας στη Βουλή, τα Δελτία Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των εποπτευομένων οργανισμών του κ.λ.π., με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων, τεκμηριωμένων και επικαιροποιημένων απαντήσεων της πολιτικής ηγεσίας προς τη Βουλή.

 

γ)γ) Η προώθηση της διαφάνειας του έργου του Τμήματος, στο πλαίσιο των διαδικτυακών εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεννόηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου.

 

δ)δ) Η παροχή πληροφοριών σε βουλευτές, πολιτικούς, οργανισμούς κ.λ.π., αναφορικά με το περιεχόμενο των απαντήσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ε)ε) Η τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικού αρχείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

2) Του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ6 Διοικητικού- Λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.