Νόμος 720/77 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί εν εξάμηνο από της ισχύος του παρόντος Νόμου δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως αυτή ισχύει, δύναται να αντικαθίσταται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του εις εκτέλεσιν του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3275/1955 περί απαγορεύσεως επεκτάσεως σχεδίων ρυμοτομίας εις λεκανοπέδιον Αθηνών και περί όρων δομήσεως σε αυτό εκδοθέντος από 30-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί όρων δομήσεων εν Αθήναις έστω και αν αυξάνεται ο ισχύων ήδη συντελεστής των δομήσεων οικοπέδων.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών περιοχών ως τροποποιήθηκε δια του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών περιοχών και του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 360/1976 περί χωροταξίας του περιβάλλοντος, καταργείται, της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου λαμβανούσης εφεξής τον αριθμόν 3.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 που προστέθηκε δια του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.