Βασιλικό διάταγμα 9/8/55

ΒΔ 09-08-1955: Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 09-08-1955: Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 266/Α/1955), 30-09-1955.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Το άρθρο 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων των πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 5367/1932 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων.

 

3. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3076/1954 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1671/1951 περί Υπουργικού Συμβουλίου

 

4. Την υπ' αριθμόν 48283/1954 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως Υφυπουργών Συγκοινωνιών και Οικισμού Σεισμοπλήκτων Νήσων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 422/1955 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Μέρος Α'

 

Κεφάλαιο I: Γενικοί ορισμοί

 

Άρθρο 1: Ισχύς ορισμών

Άρθρο 2: Πόλη - κώμη

Άρθρο 3: Σχέδιο οικισμού, κοινόχρηστοι και οικοδομήσιμοι χώροι, οικοδομικές γραμμές

Άρθρο 4: Οικόπεδο και στοιχεία αυτού - Όψεις των οικοπέδων

Άρθρο 5: Αυλές, οικοδομήσιμο τμήμα, ποσοστό κάλυψης - Συντελεστές εκμετάλλευσης του οικοπέδου

Άρθρο 6: Οικοδομικά συστήματα

Άρθρο 7: Κύριες και εσωτερικές οικοδομές - Βοηθητικά παραρτήματα

Άρθρο 8: Κτίρια ειδικά, βιομηχανικά, συνάθροισης του κοινού

Άρθρο 9: Πρωτεύουσες κ.λ.π. αρτηρίες - Ζώνες της πόλης ή κώμης

Άρθρο 10: Στατικός Οργανισμός και οργανισμός συμπληρώσεως του κτιρίου

Άρθρο 11: Στοιχεία της οικοδομής

Άρθρο 12: Φωτισμός - Αερισμός - Διαμερίσματα κύριας και βοηθητικής χρήσης

Άρθρο 13: Ύψη ορόφων και κτιρίων

Άρθρο 14: Βόθροι

 

Κεφάλαιο II: Θέση και έκταση των οικοδομών των οικοπέδων

 

Άρθρο 15: Ισχύον οικοδομικό σύστημα

Άρθρο 16: Ποσοστό κάλυψης οικοπέδων

Άρθρο 17: Οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων του συνεχούς οικοδομικού συστήματος

Άρθρο 18: Οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων στο κατά πτέρυγες οικοδομικό σύστημα

Άρθρο 19: Οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων στα οικοδομικά συστήματα ασυνεχές, μικτό και πανταχόθεν ελεύθερο

Άρθρο 20: Θέση της πρόσοψης των κτιρίων

Άρθρο 21: Συνέχεια των προσόψεων στο συνεχές σύστημα

Άρθρο 22: Περί εσωτερικών οικοδομών

Άρθρο 23: Ελάχιστες αποστάσεις σε περιπτώσεις προαιρετικών ακάλυπτων χώρων

Άρθρο 24: Ελάχιστα όρια οικοπέδων - Οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα

 

Κεφάλαιο III: Εγκαταστάσεις επί των υποχρεωτικών αυλών

 

Άρθρο 25: Εγκαταστάσεις επί των υποχρεωτικών πρασιών - Διαμόρφωση αυτών

Άρθρο 26: Εγκαταστάσεις εντός των υποχρεωτικών πλαγίων και οπισθίων αυλών

Άρθρο 27: Σύσταση και χρήση κοινών αυλών

 

Κεφάλαιο IV: Ύψη οικοδομών και ορόφων

 

Άρθρο 28: Αριθμός ορόφων

Άρθρο 29: Μέγιστο ύψος των οικοδομών κατά την πρόσοψη - Επίπεδο ανωτάτου ύψους των οικοδομών

Άρθρο 29Α

Άρθρο 30: Τρόπος υπολογισμού και μετρήσεως του μεγίστου ύψους των προσόψεων

Άρθρο 31: Ελεύθερα ύψη ορόφων

 

Κεφάλαιο V: Φωτισμός και αερισμός των οικοδομών

 

Άρθρο 32: Φωτισμός και αερισμός διαμερισμάτων

Άρθρο 33: Διαστάσεις αυλών προς φωτισμό και αερισμό

 

Κεφάλαιο VI: Προεξοχές των οικοδομών

 

Άρθρο 34: Αρχιτεκτονικές προεξοχές άνωθεν κοινοχρήστων χώρων

Άρθρο 35: Εξωτερικές βαθμίδες επί κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 36: Εξώστες άνωθεν κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 37: Προστεγάσματα άνωθεν κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 38: Υπόγειες προεξοχές υπό κοινόχρηστους χώρους

Άρθρο 39: Προεξοχές εντός των πρασιών

Άρθρο 40: Προεξοχές εντός των πλαγίων και οπίσθιων υποχρεωτικών αυλών

Άρθρο 41: Προεξοχές εντός των προαιρετικά αφιεμένων ακάλυπτων χώρων - Προεξοχές εντός αυλών φωτισμού και αερισμού - Προεξοχές εσωτερικών και αποκλεισμένων οικοδομών

 

Κεφάλαιο VII: Διατάξεις για την οικονομία του οικισμού - Για την κοινή αισθητική

 

Άρθρο 42: Ειδικές απαιτήσεις για οικοδομές των πόλεων

Άρθρο 43: Απαγόρευση κοινωφελών έργων εντός των οικισμών

Άρθρο 44: Ζώνες ακατάλληλες για ανοικοδόμηση

Άρθρο 45: Εγκαταστάσεις επί κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 46: Αισθητική διαμόρφωση των κτιρίων

Άρθρο 47: Άσκηση αρχιτεκτονικού ελέγχου

 

Μέρος Γ'

 

Κεφάλαιο VIII: Αντοχή των οικοδομών - Οικονομία υλικών

 

Άρθρο 48: Θεμελιώδης κανόνας αντοχής των οικοδομών

Άρθρο 49: Θεμελιώσεις

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Τήρηση κανόνων ασφαλείας των οικοδομών

Άρθρο 52: Οικονομία υλικών

 

Κεφάλαιο IX: Εξασφαλιστικά μέτρα από του πυρός

 

Άρθρο 53: Άκαυστοι τοίχοι

Άρθρο 54: Άκαυστα πατώματα

Άρθρο 55: Άκαυστες κλίμακες - Δίοδοι

Άρθρο 56: Επικάλυψη στεγών

Άρθρο 57: Καπνοδόχοι

 

Κεφάλαιο X: Προστατευτικά μέτρα από των καιρικών μεταβολών και της υγρασίας

 

Άρθρο 58: Τοίχοι, δώματα, ισόγεια, υπόγεια

Άρθρο 59: Απαγόρευση χρήσεως υπογείων

Άρθρο 60: Όμβρια ύδατα

Άρθρο 61: Επίστρωση αυλών - Απαγόρευση φυτειών

 

Κεφάλαιο XI: Εγκαταστάσεις των οικοδομών

 

Άρθρο 62: Αποχωρητήρια

Άρθρο 63: Αγωγοί αποχέτευσης υδάτων της οικοδομής

Άρθρο 64: Υπόνομοι - Βόθροι

Άρθρο 65: Ύδρευση, αποθήκες νερού, φρέατα

Άρθρο 66: Εγκαταστάσεις για μέσου ξένων ιδιοκτησιών

 

Κεφάλαιο XII: Διαχωριστικά περιφράγματα

 

Άρθρο 67: Θέση των διαχωριστικών περιφραγμάτων και τοίχων προστασίας των πρανών

 

Τρόπος κατασκευής των διαχωριστικών περιφραγμάτων και τοίχων προστασίας των πρανών

 

Άρθρο 68: Στηθαία

Άρθρο 69: Ύψος των περιφραγμάτων

 

Κεφάλαιο XIII: Υποχρεώσεις των οικοδομούντων για την ασφάλεια του κοινού και των γειτονικών ιδιοκτησιών

 

Άρθρο 70

Άρθρο 71: Μέτρα προφύλαξης για τις γειτονικές ιδιοκτησίες

 

Μέρος Δ'

 

Κεφάλαιο XIV: Υποχρεώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιοκτητών για της κοινής χρήσεως έργα

 

Άρθρο 72: Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 73: Πεζοδρόμια

Άρθρο 74: Οικοδομικές εργασίες παρά τα ρέματα

 

Κεφάλαιο XV: Σύσταση και κατάργηση δουλειών επί των ακινήτων

 

Άρθρο 75: Δουλεία επί των ακινήτων

Άρθρο 76: Τρόπος σύναψης συμφωνιών μεταξύ γειτόνων

Άρθρο 77: Αναγκαστική άρση εγκαταστάσεων αποχετεύσεως κ.λ.π. δια μέσου ξένων ιδιοκτησιών

 

Κεφάλαιο XVI: Τρόπος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

 

Άρθρο 78: Τακτοποίηση οικοπέδων

Άρθρο 79: Λεπτομέρειες εφαρμογής των κεφαλαίων του παρόντος κανονισμού

Άρθρο 80: Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού

Άρθρο 81: Ισχύς του παρόντος κανονισμού

 

Εις τον αυτόν επί του Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 09-08-1955.

 

Παύλος Β.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.