Νόμος 4676/20

Ν4676/2020: Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4676/2020: Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 67/Α/2020), 19-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001)

 

Άρθρο 1: Αντικατάσταση πλοίων διαφορετικής κατηγορίας και λοιπές τροποποιήσεις του άρθρου τρίτου του νόμου 2932/2001

Άρθρο 2: Διαδικασία δρομολόγησης

Άρθρο 3: Εκπρόθεσμη δρομολόγηση ταχύπλοων και υδροπτέρυγων πλοίων

Άρθρο 4: Μεταβολή προσώπου του πλοιοκτήτη μετά την υποβολή δήλωσης τακτικής δρομολόγησης

Άρθρο 5: Μεταβολή δρομολογίων - Αντικατάσταση πλοίου με άλλο πλοίο ήδη δρομολογημένο

Άρθρο 6: Χρονικοί περιορισμοί στην έκτακτη δρομολόγηση πλοίων

Άρθρο 7: Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Άρθρο 8: Διοικητικές κυρώσεις

 

Μέρος Β

 

Κεφάλαιο Α: Έλεγχος πλοίων - Επιθεωρητές

 

Άρθρο 9: Κλάδος Ελέγχου Πλοίων

Άρθρο 10: Έλεγχος ασφάλειας πλοίων

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα λιμενικής αστυνομίας

 

Άρθρο 11: Τροποποίηση του νόμου 4251/2014

Άρθρο 12: Εγγραφή στον Προϋπολογισμό ποσού δαπανών για μεταφορά κρατουμένων

Άρθρο 13: Κανονισμοί περί Αστυνομικών Σκύλων

Άρθρο 14: Επιβολή κυρώσεων για παράνομη απλή χρήση εντός χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες αστυνόμευσης στον αιγιαλό και την παραλία

Άρθρο 16: Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών

Άρθρο 17: Αφαίρεση ναυτιλιακών εγγράφων από τον κύριο ή νομέα πλοίου

 

Μέρος Γ: Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Κεφάλαιο Α: Προσλήψεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 18: Διάθεση ιπτάμενου Προσωπικού από Α/ΓΕΕΘΑ στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 19: Εισαγωγή αξιωματικών ειδικοτήτων στο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 20: Κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού

Άρθρο 21: Διδακτικό προσωπικό εκπαιδευτικών σειρών 2020-2021 και 2021-2022 Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 22: Οργανική δύναμη Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις για πρόσληψη στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Κεφάλαιο Β: Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Διάθεση προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Στελέχωση λιμενικών αρχών Αιγαίου

 

Άρθρο 24: Τροποποίηση των άρθρων 27, 28, 29 και 30 του νόμου 4504/2017 περί μεταθέσεων, αποσπάσεων, διάθεσης προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 25: Μεταθέσεις εξωτερικού

Άρθρο 26

 

Κεφάλαιο Γ: Ιεραρχία - Προαγωγές - Μετατάξεις - Καταστάσεις προσωπικού

 

Άρθρο 27: Προαγωγές - Μη συμπλήρωση ειδικών προσόντων Πλοιάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 28: Εξορθολογισμός βαθμολογίου Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων - Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012

 

Κεφάλαιο Δ: Διοικητική μέριμνα για προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Άρθρο 30: Αστική ευθύνη χειριστών εναέριων μέσων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 31: Άσκηση επαγγέλματος από προσωπικό ειδικότητας Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 32: Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών - συζύγων ή συμβιούντων στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 33: Κάλυψη στεγαστικών αναγκών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 34: Τροποποίηση του νόμου 4472/2017

Άρθρο 35: Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις για Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή

 

Άρθρο 36: Έκδοση Κανονισμών σχετικά με οπλισμό και εκπαίδευση προσωπικού

Άρθρο 37: Θέματα ιδιωτικού οπλισμού προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 38: Παραμονή στην ενεργό υπηρεσία πέραν της συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας

Άρθρο 39: Τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 38 του νόμου 4504/2017 περί Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης

Άρθρο 40: Μηνιαίες δαπάνες συντήρησης μηχανογραφικού και ραδιοτηλεπικοινωνιακού ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισμού

Άρθρο 41: Δαπάνες προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

Άρθρο 42: Κατάργηση Γενικών Επιθεωρητών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος

Άρθρο 43: Υποχρεωτική γνωμοδότηση Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού

Άρθρο 44: Παροχή υπηρεσίας συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών από Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

Μέρος Δ

 

Κεφάλαιο Α: Ζητήματα Ελλήνων ναυτικών

 

Άρθρο 45: Υγειονομικές εξετάσεις ναυτικών

Άρθρο 46: Διόρθωση εγγραφών σε ναυτολόγια ναυτικά φυλλάδια

Άρθρο 47: Δωρεάν μετακίνηση ανέργων ναυτικών

Άρθρο 48: Εκπαιδευτικά βιβλία Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

 

Κεφάλαιο Β: Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής - Σύνθεση και Θητεία Συλλογικών Οργάνων

 

Άρθρο 49: Τροποποίηση του νόμου 4495/2017

Άρθρο 50: Τροποποίηση του νόμου 4150/2013

Άρθρο 51: Τροποποίηση του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018)

Άρθρο 52: Παράταση της πιλοτικής εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (ΜΙ) στα καύσιμα

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

 

Άρθρο 53: Εκμετάλλευση ναυδέτων

Άρθρο 54: Παραχωρήσεις εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Άρθρο 55: Λιμενικά έργα και δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Άρθρο 56: Ρύθμιση θεμάτων πλωτών εξεδρών

Άρθρο 57: Όρια ζώνης λιμένα Οργανισμών Λιμένων ανώνυμες εταιρείες

Άρθρο 58: Αδειοδότηση κατασκευών

Άρθρο 59: Τροποποίηση του άρθρου 86 του νόμου 4504/2017

Άρθρο 60: Κατάργηση του άρθρου 105 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017)

Άρθρο 61: Καθορισμός ζώνης λιμένα στον λιμένα Δάφνης Αγίου Όρους

Άρθρο 62: Νομιμοποίηση κτιρίων Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Κύμης

Άρθρο 63: Κτιριακές εγκαταστάσεις Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 64: Σύνθεση Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)

Άρθρο 65: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου 4256/2014

Άρθρο 66: Ηλεκτρονική εφαρμογή ναυλοσυμφώνου κατάστασης επιβαινόντων ιδιοχρησιμοποίησης

Άρθρο 67: Καταχώρηση πληροφοριών ιδιοχρησιμοποίησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή

Άρθρο 68: Κατάργηση Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής

Άρθρο 69: Διευκολύνσεις απόπλου - κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

Άρθρο 70: Τροποποιήσεις κυρώσεων του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014)

Άρθρο 71: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 4256/2014

Άρθρο 72: Προθεσμία καταχώρησης στο e-Μητρώο Πλοίων

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 73: Τροποποίηση του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 4470/2017

Άρθρο 74: Τροποποίηση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2638/1998

Άρθρο 75: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 33/2018

Άρθρο 76: Υπαγωγή των στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην διαδικασία αξιολόγησης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2860/2000

Άρθρο 77: Θέματα του Οίκου Ναύτου

Άρθρο 78: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 989/1979

Άρθρο 79: Αναπροσαρμογές μισθωμάτων πολυετών συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει

Άρθρο 80: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 81: Συμπλήρωση του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016)

Άρθρο 82: Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Άρθρο 83: Ειδικά Τμήματα Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Άρθρο 84: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2638/1998

Άρθρο 85: Σύσταση Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά στο Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Άρθρο 86: Κατάργηση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων

Άρθρο 87: Σύγκληση Συμβουλίων Κρίσεων

Άρθρο 88: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-03-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.