Νόμος 4676/20 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Εκμετάλλευση ναυδέτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 20 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης ναυδέτων όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 4504/2017,η θαλάσσια ζώνη επεκτείνεται πέραν του ορίου των 500 μέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης και έως το ναύδετο και σε ακτίνα μέχρι 500 m γύρω από το κέντρο του ναύδετου. Η επέκταση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.