Νόμος 4604/19 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) και η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), καταργούνται.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004), καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010), καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.