Νόμος 4519/18 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Φορείς διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι:

 

α) οι υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 28 φορείς, όπως αυτοί μετονομάζονται κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' έως κ)η' της παραγράφου 3 και

β) οι 8 φορείς που συνιστώνται με τις διατάξεις της παραγράφου 4.

 

2. Η χωρική αρμοδιότητα των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που μετονομάζονται στην παράγραφο 3, περιλαμβάνει την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος περιοχή ευθύνης τους, η οποία κατά περίπτωση επεκτείνεται στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, που προβλέπονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι και στους χάρτες του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος. Η χωρική αρμοδιότητα των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που συνιστώνται με την παράγραφο 4 περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 κατά τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος.

 

3. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που προέρχονται από μετονομασία των υφισταμένων ή διατηρούν την αρχική τους ονομασία είναι οι εξής:

 

α) Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης με έδρα την Τραϊανούπολη του Νομού Έβρου είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 1 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

β) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου με έδρα τη Δαδιά του Νομού Έβρου είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 2 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

γ) Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης με έδρα την Κερκίνη του Νομού Σερρών είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 3 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

δ) Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων με έδρα το Αιτωλικό του Νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 4 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

ε) Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου με έδρα τη Χαλάστρα του Νομού Θεσσαλονίκης είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 5 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

στ) Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής με έδρα τον Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 6 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

ζ) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου - Βορείων Σποράδων με έδρα την Αλόννησο του Νομού Μαγνησίας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλόννησου - Βορείων Σποράδων, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 7 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013.

 

η) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και Θάσου με έδρα το Πόρτο Λάγος του Νομού Ξάνθης είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 8 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

θ) Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας με έδρα το Άστρος του Νομού Αρκαδίας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 9 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013.

 

ι) Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα του Νομού Ιωαννίνων είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, που είχε συσταθεί με την περίπτωση 10 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 και καταργήθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

ι)α) Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας με έδρα την Άρτα του Νομού Άρτας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 11 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

ι)β) Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου με έδρα τον Λάππα του Νομού Αχαΐας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 12 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

ι)γ) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου με έδρα τους Ασπράγγελους Ζαγορίου του Νομού Ιωαννίνων είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 13 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

ι)δ) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών με έδρα τον Άγιο Γερμανό Πρεσπών του Νομού Φλώρινας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 14 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013.

 

ι)ε) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με έδρα το Αργοστόλι του Νομού Κεφαλληνίας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 15 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

ι)στ) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με έδρα το Λιτόχωρο του Νομού Πιερίας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου που έχει συσταθεί με την περίπτωση 16 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013.

 

ι)ζ) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς - Δυτικής Κρήτης με έδρα τα Χανιά του Νομού Χανίων είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 17 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

ι)η) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού με έδρα την Αμφίκλεια του Νομού Φθιώτιδας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 18 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

ι)θ) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με έδρα τις Αχαρνές του Νομού Αττικής είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 19 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

κ) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου με έδρα τα Λουτρά Υπάτης του Νομού Φθιώτιδας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 20 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

κ)α) Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά - Αχέροντα - Κέρκυρας με έδρα την Ηγουμενίτσα του Νομού Θεσπρωτίας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 21 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

κ)β) Φορέας Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού με έδρα τα Καλάβρυτα του Νομού Αχαΐας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 22 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

κ)γ) Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης με έδρα το Μεσοχώρι Παρανεστίου του Νομού Δράμας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 23 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

κ)δ) Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου με έδρα τον Όλυμπο Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 24 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

κ)ε) Φορέας Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού με έδρα τα Κανάλια του Νομού Μαγνησίας είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, που έχει συσταθεί με την περίπτωση 25 της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 και καταργήθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

κ)στ) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής με έδρα τον Μαραθώνα του Νομού Αττικής είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, που έχει συσταθεί με το από 04-09-2002 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 793/Δ/2002) και με όρια της περιοχής ευθύνης του που έχουν καθοριστεί με το από 22-06-2000 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 395/Δ/2000), είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

κ)ζ) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο του Νομού Ζακύνθου είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, που έχει συσταθεί με το από 29-10-2003 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1272/Δ/2003) και με όρια της περιοχής ευθύνης του που έχουν καθοριστεί με το από 01-12-1999 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 906/Δ/1999) και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013.

 

κ)η) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων με έδρα τα Ιωάννινα του Νομού Ιωαννίνων είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, που έχει συσταθεί με το από 09-02-2009 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 49/Δ/2009), είχε συγχωνευθεί με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 και το άρθρο 16 του νόμου 4447/2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 47 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 45/Α/2018).

 

4. Συνιστώνται οι ακόλουθοι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών:

 

α) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα - Πάικου - Βερμίου. Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Έδεσσα του Νομού Πέλλας.

 

β) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας. Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Καστοριά του Νομού Καστοριάς.

 

γ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου. Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Κόρινθος του Νομού Κορινθίας.

 

δ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ευβοίας. Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας.

 

ε) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου - Κυθήρων. Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Σπάρτη του Νομού Λακωνίας.

 

στ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων. Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Σύρος του Νομού Κυκλάδων.

 

ζ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου. Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Μυτιλήνη του Νομού Λέσβου.

 

η) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης. Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά το Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου.

 

5. Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1)α του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 μπορεί να τροποποιούνται τα όρια χωρικής αρμοδιότητας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ή να υπάγονται στη διοίκηση και στη διαχείρισή τους και άλλες περιοχές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.