Νόμος 4447/16

Ν4447/2016: Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4447/2016: Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 241/Α/2016), 23-12-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α

 

Κεφάλαιο Α: Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού

 

Άρθρο 1: Βασικές έννοιες

Άρθρο 2: Διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού

Άρθρο 3: Εθνική Χωρική Στρατηγική

Άρθρο 4: Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας

 

Κεφάλαιο Β: Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός

 

Άρθρο 5: Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια

Άρθρο 6: Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός

 

Άρθρο 7: Τοπικά  Χωρικά Σχέδια

Άρθρο 8: Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Άρθρο 9: Συντελεστής δόμησης

Άρθρο 10: Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 11: Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 12: Εναρμόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών διατάξεων προς το νέο σύστημα χωρικού σχεδιασμού

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Β: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) και 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013)

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013)

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Ορισμοί, όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις περί των Νομικών Προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις

Άρθρο 23: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002)

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και θέματα Αδειών Παραγωγής σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Αναδρομική ισχύς από 01-01-2016 των αποφάσεων περί αποζημιώσεως της εργασίας καθ' υπέρβαση του ωραρίου για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-12-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.