Νόμος 4521/18

Ν4521/2018: Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4521/2018: Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 38/Α/2018), διόρθωση (ΦΕΚ 45/Α/2018), 02-03-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

Άρθρο 1: Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Άρθρο 2: Σχολές και Τμήματα

Άρθρο 3: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 4: Προσωπικό

Άρθρο 5: Φοιτητές

Άρθρο 6: Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο Β: Δομές διετούς επαγγελματικής εκπαίδευσης

 

Άρθρο 8: Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση

 

Άρθρο 9: Προσόντα εκλογής μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 10: Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Άρθρο 11: Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 12: Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

Άρθρο 13: Τμήματα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

Άρθρο 14: Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Άρθρο 15: Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Άρθρο 16: Αποθετήριο Τίτλων Σπουδών

Άρθρο 17: Διατάξεις για τις μετεγγραφές φοιτητών

Άρθρο 18: Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης

Άρθρο 19: Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις για την Έρευνα

 

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις για την Έρευνα

 

Κεφάλαιο Ε: Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

 

Άρθρο 21: Σύσταση - σκοπός

Άρθρο 22: Σύνθεση - θητεία

Άρθρο 23: Αρμοδιότητες

Άρθρο 24: Υποβολή προτάσεων

Άρθρο 25: Λειτουργία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Άρθρο 26: Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων

Άρθρο 27: Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

Άρθρο 29: Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 29Α: Ειδικότητες εκπαιδευτικών Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 30: Σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας

 

Κεφάλαιο Ζ: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 31: Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των σχολείων των φυλακών

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Παράταση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43: Μετεγγραφές Κληρικών στα Ιερατικά Τμήματα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Άρθρο 44: Θέματα Εκκλησίας της Ελλάδος

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-03-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.