Νόμος 4519/18 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Νομική μορφή Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 2, που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι κοινωφελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

2. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.