Νόμος 4354/15 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Τροποποίηση του νόμου 4335/2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του εδαφίου του εσωτερικού άρθρου 100 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015, προστίθεται νέα παράγραφος, ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για ανάγκες εξυγίανσης μέχρι 31-12-2015, το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ δανείζει το Ταμείο Εξυγίανσης με τα απαραίτητα κεφάλαια. Οι επιμέρους όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΚΕ με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 23 παράγραφος 9 του νόμου 3746/2009, οι δε εισφορές που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα για την αποπληρωμή των σχετικών δανείων καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 99.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.