Νόμος 4354/15 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 28-11-2013 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 19-12-2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28-11-2013 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (η Συμφωνία Τροποποίησης), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4219/2013 Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 269/Α/2013), μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου:

 

α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης και

 

β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας:

 

(1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA (ήδη FERROVIAL SA) που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας,

 

(2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα,

 

(3) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας,

 

(4) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία DRAGADOS SA που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας,

 

το κείμενο της οποίας προσαρτάται ως Παράρτημα Β του παρόντος νόμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.