Νόμος 4354/15 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Διατηρούμενα επιδόματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πέραν των προβλεπόμενων αποδοχών και επιδομάτων του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται τα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/1998), της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) και της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), καθώς και των άρθρων 34 και 34Α του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 

Στο πολιτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο πολιτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε άλλα μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.