Νόμος 4354/15 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), προστίθεται νέο εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Για τους υπαλλήλους των φορέων της περίπτωσης 12, η αναστολή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου ισχύουν από 01-01-2013.}

 

2. Από την περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 9 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) διαγράφεται, από τότε που ίσχυσε, η φράση και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

 

3. Η διάταξη της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.