Νόμος 4327/15 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 235 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) και εν συνεχεία με την παράγραφο 1 του άρθρου 111 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), η ημερομηνία 30-04-2015 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31-08-2015.

 

2. Οι οφειλές του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί σε υφιστάμενο πρόγραμμα ρύθμισης, βάσει του άρθρου 35 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014), ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε ενενήντα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση καταβλητέα μέχρι το τέλος του επόμενου μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για τις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη των ως άνω οφειλών παρέχεται έκπτωση 50% κατ' αναλογίαν των διατάξεων του άρθρου 28 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015).

 

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει νομίμως οριστεί και διοικεί τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κατά το χρόνο κατάθεσης του παρόντος και η οποία παρατάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 2 του νόμου 4316/2014 μέχρι 30-04-2015 παρατείνεται μέχρι 30-08-2015.

 

4. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 01-05-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.