Νόμος 4316/14 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 235 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), η ημερομηνία 31-12-2014 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 30-04-2015.

 

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει νομίμως οριστεί και διοικεί τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κατά το χρόνο κατάθεσης του παρόντος νόμου και η θητεία του οποίου λήγει στις 24-12-2014, παρατείνεται μέχρι 30-08-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.