Νόμος 4337/15 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. τα άρθρα 127, 128, 148 του νόμου [Ν] 4270/2014,

 

β. η παράγραφος 22 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011),

 

γ. η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013),

 

δ. η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

ε. Το άρθρο 5 και η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 396/1976 Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων (ΦΕΚ 198/Α/1976).

 

στ. Το σημείο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, το άρθρο 3, η παράγραφος 11 του άρθρου 5 και το σημείο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 243/1969 Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής (ΦΕΚ 144/Α/1969).

 

ζ. Το σημείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 427/1976 Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 243/1969 περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής (ΦΕΚ 230/Α/1976).

 

η. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 38 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

θ. Το εδάφιο β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

2. Από την 01-01-2017 καταργείται το άρθρο 146 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015) καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (02-07-2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.