Νόμος 4331/15 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Θέματα ασφάλισης του πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ασφαλισμένες στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 01-01-1983 μέχρι 31-12-1992, οι οποίες έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο 25 ετών μέχρι 31-12-2010 και κατά τη συμπλήρωση αυτού είναι μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος στο 50ο έτος της ηλικίας τους.

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 144 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για τις ασφαλισμένες γυναίκες του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (πρώην ΤΣΠΗΣΑΠ).

 

3. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 3655/2008 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης και σε καμία περίπτωση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.