Νόμος 4331/15 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πλοηγικών Σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι 31-12-2020 η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα επιχειρησιακά μέσα και τα συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, υλοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις από την Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Περιφερειακές Διοικήσεις - Κεντρικά Λιμεναρχεία - Λιμεναρχεία), τις Επισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (ΥΕΜ), τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) και τα Περιπολικά Πλοία Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΠΛΣ-ΕΛΑΚΤ), κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων. Ακολούθως, η Διεύθυνση Προμηθειών προωθεί στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για έγκριση, απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται η προμήθεια ως υπαγόμενη στην παρούσα διάταξη και καθορίζεται η Υπηρεσία υλοποίησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

2. Μέχρι 31-12-2016, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα πλωτά μέσα της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 24/2015), καθώς και προμήθειες κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3142/1955 (ΦΕΚ 43/Α/1955) και του εκτελεστικού αυτού βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 28-01-1958 (ΦΕΚ 44/Α/1958), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθμών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ ετησίως ανά ΚΑΕ για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ μηνιαίως ανά ΚΑΕ για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά θα υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.