Προεδρικό διάταγμα 24/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού συγκροτείται:

 

α) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του παρόντος (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

 

β) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

 

γ) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Τουρισμού με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

 

δ) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις αρμοδιότητες όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα των τεσσάρων καταργούμενων Υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

 

3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού βαρύνουν έως 31-12-2015 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.