Νόμος 4331/15 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3142/1955 Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 43/Α/1955) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 24/2015) λειτουργεί Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας αποτελούμενο από:

 

α) τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιώς ως Πρόεδρο με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

 

β) τον Τμηματάρχη του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών, ως Μέλος, όταν πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Αυτοτελούς Τμήματος ή τον Τμηματάρχη του Αυτοτελούς Τμήματος Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως Μέλος, όταν πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

 

γ) έναν αρχιπλοηγό ως Μέλος, καθώς και έναν αρχιπλοηγό ως αναπληρωτή του.

 

Χρέη εισηγητού χωρίς ψήφο εκτελεί υπάλληλος του αντίστοιχου Αυτοτελούς Τμήματος κατά λόγο αρμοδιότητας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του.

 

Χρέη Γραμματέως ανατίθενται σε υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών ή του Αυτοτελούς Τμήματος Πλοηγικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του υπάλληλο του άλλου Αυτοτελούς Τμήματος.

 

Η συγκρότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 24/2015).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.