Νόμος 4327/15 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρατείνεται η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 παράγραφος 3 του νόμου 4186/2013 και το άρθρο 51 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014), για τα σχολικά έτη 2015 - 2016 και 2016 - 2017 και η λειτουργία τους παύει τη 15-09-2017.

 

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.